Αποφάσεις της 3ης / 18.02.2015 Εκτακτης Δημόσιας Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας