Αποφάσεις 3ης / 17.02.2016 Εκτακής Δημόσιας Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας