Αποφάσεις 2ης / 19.02.2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Τιθορέας