Αποφάσεις 1ης / 15.01.2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Τιθορέας