Αποφάσεις 11ης / 11.11.2015 Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας