Από την επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη στην Τιθορέα.