Αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης