Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στα ΚΔΑΠ ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών.