ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ