Ανακοίνωση για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.