ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ