6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 26 Σεπτεμβρίου 2017.