3ήμερο Πανηγύρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στο ΜΟΔΙ 5/6/7 Αυγούστου.