2η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 11 Φεβρουαρίου 2015.