2η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 31 Ιανουαρίου 2018 και αποφάσεις