Υπ΄ αριθμ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδος με θέμα «Καθορισμός χρονικών ορίων για την χρήση πυρός σε δάση , δασικές , χορτολιβαδικές & αγροτικές εκτάσεις και άλλες διατάξεις»