Τρίτη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής