Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Οκτωβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή με ώρα 8:30 μμ.