Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 15η Ιουλίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8:30 μμ