Τακτική συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Ζελίου την Τρίτη 31-1-2017 και ώρα 13:00