Τακτική συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Ζελίου την Παρασκευή 18-11-2016 και ώρα 13:00΄