Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 7η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30