Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 7η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30