Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30