Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 8η Μαίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30