Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 29η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30