Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 20-11-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’