Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 17-07-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.