Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 19-9-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.