Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 16η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00