Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 23η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00