Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 15η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30