Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 8/02/2013