Τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 28η Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ.