Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 8 η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00