Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 6η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.