Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’