Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 20η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.