Τακτική με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας την 19η Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 8:00 μμ.