Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης την Τετάρτη 16-05-2012