Πρόθεση για συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και του υπαγόμενου στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.