Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής 8 Μαρτίου 2012