Πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 4 Ιανουαρίου 2012