Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφάλιση Οχημάτων»