Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.