Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού, GIS» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.