Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση οκτώ (8) ωφελούμενων.