Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής 30 Αυγούστου 2011