Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής καθαριότητας.