Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια λαμπτήρων, υλικών δημοτικού φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων »